Công ty Luật LEADCONSULT thành lập từ năm 2008 được biết đến như một tập thể các chuyên gia tư vấn và luật sư chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ Sở hữu trí tuệ, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Bất động sản, Chứng khoán, Tranh chấp, Doanh nghiệp, Tài chính và Ngân hàng.

Đội ngũ tư vấn và luật sư của LEADCONSULT có kiến thức sâu sắc trong nhiều lĩnh vực.

Đặc trưng cơ bản và là nguyên tắc hoạt động trong cung cấp dịch vụ của LEADCONSULT là tính chuyên nghiệp.

tìm hiểu thêm ...