Giấy phép ICP – Trang tin điện tử tổng hợp

Sự phát triển của công nghệ thông tin kéo theo đó là nhiều website tin tức tổng hợp văn hóa xã hội… được mở ra nhiều, và bạn cần phải có giấy phép trang tin điện tử cho những website đó. Nắm bắt được nhu cầu đó, Công ty Luật LEADCONSULT đã triển khai dịch vụ xin giấy phép trang tin điện tử với chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất. Trước khi đưa website hoạt động bạn cần phải tìm hiểu những thông tin dưới đây:
Xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp
I.     ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP TRANG TIN ĐIỆN TỬ NHƯ SAU:

–  Là các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và phải có ngành nghề kinh doanh có chắc năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin xin cấp giấy phép trang tin điện tử;

–  Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 14/2010;

–  Người chịu trách nhiệm quản lý trang tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

1.    Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

2.    Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

3.    Tốt nghiệp đại học.
II.  GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ XIN CẤP PHÉP TRANG TIN ĐIỆN TỬ GỒM CÓ:

STT Tài liệu yêu cầu Số lượng Chuẩn bị bởi
Nhà đầu tư Công ty Luật LEADCONSULT
1 Đơn đề nghị thiết lập cấp giấy phép trang tin điện tử 04 Soát xét và ký, đóng dấu Soạn thảo
2  Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp)

– Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư);

– Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có);

– Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí)

04 Bản sao chứng thực Xem xét và đánh giá
3 Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai 04 Bản sao chứng thực Soạn thảo
4 Đề án thiết lập giấy phép trang tin điện tử  tổng hợp 04 Soát xét và ký Soạn thảo
5 Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin 04 Hỗ trợ tìm kiếm văn bản chấp thuận khi có yêu cầu
6 Giấy xác nhận đăng ký tên miền (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) 04 Bản sao chứng thực Xem xét & Đánh giá
7 Bản in trang chủ và những trang chính có đóng dấu treo (04 bộ) 04 Bản chính Xem xét & Đánh giá
8 Bản cam kết về nội dung trang tin tổng hợp 04 Hoàn thiện thông tin và ký Soạn thảo và soát xét
  III.   THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP ĐỂ SOẠN THẢO HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP TRANG TIN ĐIỆN TỬ
Để hỗ trợ Leadconsult soạn thảo Đề án và Bản cam kết, Quý khách hàng cần cung cấp các thông tin như sau:
1.      Mục đích thiết lập trang tin;
2.      Loại hình thông tin cung cấp;
3.      Phạm vi cung cấp thông tin;
4.      Nội dung trang tin;
5.      Các chuyên mục chính và chi tiết của trang tin;
6.      Nguồn tin;
7.      Đối tượng phục vụ của trang tin;
8.      Kỹ thuật xử lý thông tin;
9.      Tần số cập nhật thông tin;
10.    Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê);
11.   Có nghiệp vụ quản lý thông tin (liệt kê);Nhân sự làm trang tin: Phải có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có danh sách những người chịu trách nhiệm biên tập website, cung cấp đầy đủ thông tin về hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, địa chỉ liên lạc.

Trả lời