Luật sư Trịnh Hà Thanh – Trưởng phòng Doanh nghiệp

Lĩnh vực chuyên môn:
– Tư vấn doanh nghiệp
– Tư vấn hợp đồng quốc tế
– Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
– Tư vấn bất động sản
– Tư vấn Tài chính Ngân Hàng
– Tư vấn lao động
– Tư vấn Hợp đồng
– Tranh tụng tại toà án và trọng tài

Trả lời