Các cộng sự

Chúng tôi có trên hai mươi cộng sự là chuyên gia trong lĩnh vực Luật và các lĩnh vực khác ở Việt Nam và nước ngoài. Các cộng sự của Công ty Luật Leadconsult có những kinh nghiệm tinh sâu trong các lĩnh vực mà họ phụ trách. Do vậy đội ngũ cộng sự của chúng tôi có thể thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng một cách toàn diện và mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Trả lời