Tư vấn đầu tư Khai thác khoáng sản

Công ty Luật TNHH Leadconsult là một công ty  có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư khai thác khoáng sản,  chúng tôi giải đáp những thắc mắc khi đầu tư vào lĩnh vực này đồng thời tạo ra hành lang pháp lý cho các Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư khai thác khoáng sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

– Tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản;
– Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngành nghề kinh doanh khoáng sản);
– Đại diện đàm phán với các cơ quan chức năng có liên quan;
– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
– Xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản;
– Xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;
– Xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
– Xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản;
– Xin cấp giấy phép xuất khẩu khoáng sản;
– Cung cấp các văn bản, hợp đồng liên quan…
Đê biết thêm thông tin về dịch vụ , xin vui lòng liên hệ:
Công ty Luật LeadConsult
Điện thoại: 04 73052929 – 0912.914.253 – 0974.063.853
Email: office@leadconsult.com.vn

Trả lời